Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego