Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu zadań publicznych